Idag har jag klurat fram och tillbaka till hur Mellansels Folkhögskolas relation till hbtq. Jag var snabb med att föreslå en rad åtgärder för att göra skolan mer hbtq-vänlig. Könsneutrala omklädningsrum, könsneutrala toaletter, hbt-perspektiv i undervisningen... Efter lite samtal med elevrådet och rektorn kom vi fram till att detta var en fråga för skolans styrelse i vilken riktning skolan vill gå. En bra långsiktig lösning tyckte jag, att skolledning arbetar fram en policy, där hbtq-personer inkluderas i skolans arbete mot diskriminering genom att personalen får den kompetens som krävs i dessa frågor. Frid och fröjd.

I måndags tillkänagav dock rektorn inför hela skolan att jag (serny) på onsdag på miljövårdsdagen skulle presentera några frågor som sedan skulle diskuteras gemensamt av lärare och elever i aulan under en timmes tid som var speciellt avsatt för detta. Jag bara "va?". Det fanns tydligen en önskan att vi så snabbt som möjligt skulle rösta och fatta demokratiska beslut kring könsneutrala toaletter och om skolan skulle arbeta fram en hbtq-policy eller inte (vilket jag inte hade fattat om inte min pianolärare hade förklarat för mig hur rektorn tänker). Blev förvirrad om hur jag skulle hantera detta eftersom eleverna (en stor andels med utvecklingshinder eller vad en nu säger) kanske för första gången hör talas om hbt (ja så är det verkligen här uppe) och sedan ska på en timme ta ställning om synen på könsneutralitet är något som de vill stödja med sin röst och det gör INTE frågan rättvisa.

Med lite hjälp från queer-kämpen Louise på telefon kom jag fram till att jag måste byta strategi. Eftersom det är jag som tagit upp frågan kan jag inte låta den gå till spillo. Det är inte rätt att jag ska utbilda personalen i detta och det ska inte av eleverna diskuteras fram beslut utan att någon har tydligt och pedagogiskt förklarat vad ett queert synsätt handlar om.
Ska låta detta ta sin tid och inte fokusera så mycket på att få fram resultat snart, jag har hela året på mig. Men det är svårt att förklara för rektorn varför detta är viktigt, diskriminering förekommer inte på skolan, visst är det främmande att jag är transa men ingen bemöter mig respektlöst så hen tycker att frågan redan är löst... 

me and lollo <3
 


Kvällen avslutas med Whitney Houston Joy to the world!!!


1 kommentarer

Lollo

08 Oct 2013 23:24

Älskade queer-kämpe!

Kommentera

Publiceras ej