Året är 2014.

En barnföreställning ska skapas som ett projekt av en klass på en folkhögskola i Sverige. Manuset skrivs och en person i gruppen reagerar på att alla karaktärer könas med antingen "hon" eller "han". Personen föreslår att vi tillskriver vissa karaktärer "hen" för att göra könsfördelningen jämn. En diskussion kring bordet uppstår som mynnar ut i att alla inblandade i pjäsen kallas till ett möte där detta ord ska diskuteras.

Under mötet kommer det upp att ordet "hen" kommer skapa oro bland barnen. Barnen kommer inte kunna fokusera på handlingen utan hakas upp varje gång "hen" används. Lärarna på skolorna kommer reagera kraftigt och det tvivlas på om detta är något klassen kommer kunna stå för. Det är någon annans uppgift att lära barnen "hen". Det är inte klassens ansvar även då de vet att barnen inte får lära sig det i sina skolor. Klassen ska inte undervisa i genus men att lära barn att det bara finns två kön: män och kvinnor, det är inte att undervisa...


En i gruppen säger att om denne tvingas säga "hen" så kommer denne hoppa av projektet. Trots att det i klassen (i över 6 månader) har funnits en som identifierar sig med pronomenet "hen" så är det fortfarande så ovant att det inte är möjligt för skådespelarna att använda det om tex. karaktären "Dobby" som råkar spelas av en cis-tjej (att kalla Dobby för "han" går bra men med "hen" så blir det svårt eftersom Dobby spelas av en tjej...). Det klarar de helt enkelt inte av. Och den skådespelare som inte närvarar på mötet har utryckt att denne vill bli kallad "han" och därför dras slutsatsen att han ABSOLUT INTE kan tänka sig att spela en karaktär som omnämns som "hen".
Det framkommer att ingen annan i klassen tycker detta är viktigt eller bryr sig.

Det är inte klassens uppgift att främja en jämställd pjäs där alla könsidentiteter värderas lika. Klassenes uppgift är att censurera en hel grupp människor i samhället och undvika att barn får höra ett ord som de kanske inte har hört förut pga att skådespelarna har könsnormativa problem.