• homo och bi är enkla begrepp, är du homo så tänder du på motsatt kön är du bi så tänder du på båda könen.
  • Transperson är lite mer komplicerat för det är ett paraplybegrepp för många olika sätt att vara och definiera sig. De flesta transperson är transvestiter (vilket betyder att en klär sig, uttrycker och beter sig i enlighet med ett annat kön än det en är född med och/eller blivit tilldelad av samhället) eller transexuella som vill korrigera sin kropp för att den ska passa med den upplevda könsidentiteten. Transperson kan också vara intergender, bigender, nongender, dragqueen/king och många andra begrepp som en själv väljer att definiera sig som. Motsatsen till transperson är cisperson. Cis betyder "på samma sida" och trans betyder "på andra sidan" alltså en cisperson är en person där ens biologiska, juridiska, mentala och sociala kön stämmer överens, en transperson är en person där något av dessa inte stämmer överens.
  • Queer är ett mycket vidare begrepp som betyder många olika saker beroende på sammanhang. I USA till exempel används ordet som synonym till gay. Det finns också något som kallas queer-teori och det innebär att en tror att kön är en social konstruktion alltså något som samhället har skapat. Många som sympatiserar med queer-teorin (vanligtvis queerfeminister) tycker till exempel att vi ska radera ut traditionella könsroller för att påtvingade könsroller hämmar individers fulla kapacitet som människor.
  • Det finns en queer-rörelse i Sverige som växer just nu. Där folk vill göra samhället mer könsneutralt i den aspekt att individer själva ska kunna forma sina liv efter preferenser oavsett biologiskt kön. Att ens biologiska kön inte ska ha någon relevans helt enkelt. Könsneutrala toaletter och omklädningsrum, pronomenet "hen", pappa-månader, kvotering i bolagsstyrelser, genuskunskap i skolan osv... allt detta är till för att radera traditionella könsroller som människor uppfostras in i.
  • "Queer" är ett begrepp som en kan använda för att beskriva sin sexuella läggning och/eller sin könsidentitet. Det används av personer som inte vill definiera sig, som inte vill vara en del av det kategoriserande systemet, som tänder på alla typer av människor, som inte känner sig som man eller kvinna, som inte tycker att det är relevant om en är man eller kvinna, som växlar mellan man eller kvinna, som känner sig som ett tredje kön osv.
  • Det är också ett bokstav som har lagts till för att belysa de heterosexuella cis-personer som har "queera uttryck" som klär sig beter sig på så sätt att de bemöts av andra på samma/liknande sätt som hbt-personer bemöts. Och för att också belysa att den gruppen också drabbas av heternormativitet och homofobi.
  • jag tycker att en alltid ska skriva hbtq eller lgbtq (på engelska) för att annars exkluderar en en stor grupp människor.
  • svårt att förklara och det finns många dimensioner till av ordet "queer" men nu har ni fått lite info iaf kram